Informacje dla Rodziców


[Rozmiar: 15920 bajtów]

"Moje dziecko w przedszkolu i szkole"

Pakiet ma na celu przekazanie rodzicom informacji o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. Nowe przepisy prawa kładą duży nacisk na wzmocnienie współpracy szkoły i rodziców oraz zapewniają rodzicom możliwość większego wpływu na edukację ich dzieci. Zintegrowanie działań nauczycieli i rodziców, wspólne wypracowywanie strategii wsparcia jest najbardziej efektywną formą organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla konkretnego dziecka i pozwala przygotować optymalna ofertę zaspokajająca specjalne potrzeby edukacyjne dziecka.

Otwórz publikację

Inne materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji


Materiały przygotowane przez pedagoga szkolnego
InnePowrót na stronę główną