HISTORIA SZKOŁY – GIMNAZJUM W BOLIMOWIE

„Głównym celem działania szkoły jest tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu potencjalny sukces w dalszej edukacji. Działanie to odbywa się w oparciu o partnerską współpracę wszystkich zainteresowanych tj. rodziców, nauczycieli i władz oświatowych”.
(Fragment Statutu Szkoły)
Na podstawie „Aktu założycielskiego szkoły publicznej” z dnia 14 czerwca 1999 r. powstało Gimnazjum w Bolimowie
z siedzibą na ulicy Sokołowskiej 24.

WAŻNE WYDARZENIA
Rok szkolny 1999/2000

Rok szkolny 2000/2001

Rok szkolny 2001/2002

Rok szkolny 2002/2003

Rok szkolny 2003/2004

Rok szkolny 2004/2005

Rok szkolny 2005/2006

Rok szkolny 2006/2007

Rok szkolny 2007/2008

Rok szkolny 2008/2009

Powrót na stronę główną