100 drzew dla 100 szkół na 100-lecie Województwa Łódzkiego


Wkopywanie drzewka odbyło się w obecności Wójta Gminy Bolimów pana Stanisława Linarta, dyrektora i wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie, dyrektora Gimnazjum w Bolimowie, przedstawicieli uczniów oraz pracowników niepedagogicznych naszych szkół.


Powrót