Wybory do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018


Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie, którzy zgłosili swoje kandydatury zachęcali aby to właśnie na nich oddać swój głos. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. 20 września każdy uczeń oddał swój głos na jednego z kandydatów. Wyniki prezentują się następująco:

Przewodniczący: Jan Osicki
Zastępca przewodniczącego: Weronika Kozieł
Skarbnik: Aleksander Kowalczyk
Sekretarz: Piotr Bury
Członkowie: Justyna Bura, Marta Osadowska, Anna Kozicka, Adam Jankowski, Natalia Deka oraz Dominika Włodarczyk.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego: Pani Marianna Figat oraz Pani Marta Bystrońska – Figat.


Powrót